Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Policach

Klasa VII dwujęzyczna

 Szanowni Państwo,

informujemy, że w Szkole Podstawowej nr 1 w Policach w roku szkolnym 2020/2021  planujemy utworzyć  oddziały dwujęzyczne z drugim językiem nauczania angielskim: pierwszy język nauczania – język polski, drugi język nauczania – język angielski: poszerzenie do 5 godzin tygodniowo zajęć z języka angielskiego i wprowadzenie dwujęzyczności na dwóch przedmiotach.

Do oddziałów dwujęzycznych przyjmujemy uczniów klas szóstych z naszej szkoły  oraz uczniów z pozostałych szkół podstawowych, jeśli przystąpią do sprawdzianu predyspozycji językowych i zaliczą ten sprawdzian pozytywnie. W przypadku większej liczby chętnych uczniów zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne. 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

Postępowanie rekrutacyjne do klas dwujęzycznych zostanie przeprowadzane przez powołaną przez Dyrektora Komisję Rekrutacyjną. Prace Komisji Rekrutacyjnej opierać się będą na zasadach podanych w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996)

Postępowanie obejmie trzy etapy:

ETAP PIERWSZY

- otrzymanie promocji do klasy siódmej,

- zaliczenie sprawdzianu kompetencji językowych.

Jeśli na tym etapie będzie więcej kandydatów niż miejsc dodatkowo nastąpi    przeliczenie ocen świadectwa na punkty   w przypadku ocen z języka polskiego, matematyki i języka obcego:

18 pkt. za stopień celujący,

17 pkt. za bardzo dobry,

14 pkt. za dobry,

8 pkt. za dostateczny,

2 pkt. za dopuszczający,

- w przypadku świadectwa z wyróżnieniem 7 pkt.

ETAP DRUGI

W przypadku jednakowych wyników lub większej liczby miejsc niż liczba kandydatów do powyższych kryteriów dołącza się również kolejne, określające warunki rodzinne / wychowawcze ucznia (Art.139 Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245).

ETAP TRZECI

W przypadku wolnych miejsc w oddziałach dwujęzycznych mogą być przyjmowani kandydaci niebędący uczniami obwodu szkoły, pod warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego.

Po ogłoszeniu wyników rekrutacji – podaniu do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów, rodzic kandydata ma prawo wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do oddziału dwujęzycznego.

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni. Zawiera ono przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rodzic ma prawo wnieść do Dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia.

Harmonogram rekrutacji oraz deklaracja przystąpienia do egzaminu predyspozycji językowej zamieszczone są w załączniku na dole tej strony.


 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Deklaracja

Utworzono dnia 06.02.2020, 12:35

Harmonogram rekrutacji

Utworzono dnia 06.02.2020, 12:30

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Programy i projekty