Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Policach

Historia szkoły

 

3.02.1947

Dnia 3 lutego w Policach po raz pierwszy została otwarta szkoła  powszechna. Szkoła mieściła się w ocalałej części poniemieckiej szkoły zawodowej. mieszczącej się przy ulicy Sienkiewicza. Wtedy uczęszczało do niej 66 dzieci uczących się w 7 klasach. Kierownikiem szkoły została Maria Bik. Właśnie ona pomimo wielu trudności zdołała zorganizować i uruchomić szkołę w przeciągu 10 dni.

21.02.1949

Tego dnia przeniesiono szkołę do przedwojennego budynku  mieszczącego  się na ul. Sikorskiego. W tym budynku przed wojną znajdowała się Niemiecka Szkoła   Podstawowa, w czasie wojny szpital, a w pierwszych latach po wojnie budynek zajmowali Rosjanie.

1952/53 Utworzenie biblioteki oraz świetlicy szkolnej.
15.10.1958. Otwarcie szkoły wieczorowej dla pracujących.
1967 Remont szkoły, wykonanie elewacji zewnętrznej.
1975/76 Remont kapitalny szkoły. Uczniowie i nauczyciele przeniesieni do szkół SP-2, SP-4, SP-5
1.09.1976 Oddanie szkoły do użytku po remoncie. Dobudowano drugie piętro, łącznik i salę gimnastyczną.
15.10.1977 Obchody 30- lecia szkoły. Nadanie im. T. Kościuszki, przekazanie sztandaru, utworzenie Izby Pamięci.
20.10.1989 W wyniku pożaru szkoły spłonęła duża część dachu i drugiego piętra.
1.01.1994 przejęcie szkoły przez Zarząd Gminy Police.
26.04.1997 Uroczyste obchody 50-lecia szkoły.
1999 Przekształcenie szkoły z 8-letniej na 6-letnią
1999 Uruchomienie profesjonalnej sali komputerowej
2005

Uruchomienie II sali komputerowej ze środków unijnych

14.04.2007 Uroczyste obchody 60 -lecia szkoły.
1.09 - 31.12.2007 Szkoła przystępuje do realizacji programu ze środków unijnych i zdobywa tytuł "Szkoły Równych Szans"
2008/2009 Na terenie zielonym wokół szkoły powstaje kompleks boisk sportowych w ramach  realizacji ministerialnego programu przy współpracy władz samorządowych pt. "Orlik 2012".
1 września 2017r.

Szkoła staje się na powrót szkołą ośmioklasową. Do szkoły zostaje włączone Gimnazjum nr 3 w Policach.

Szkoła otrzymuje nazwę 

"Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki z Oddziałami Sportowymi w Policach" 

Mieści się w dwóch budynkach przy ulicy Sikorskiego 8 oraz Traugutta 4.

W ostatnim 10- leciu szkoła została gruntownie wyremontowana: wymiana wszystkich okien, remont sali gimnastycznej, malowanie sal lekcyjnych, wymiana podłogi na korytarzu na parterze, remont sanitariatów, stworzenie sali muzyczno-rytmicznej z przebudowanej stołówki, oraz doposażona w środki dydaktyczne: m.in. sprzęt RTV, sprzęt sportowy,  meble w salach lekcyjnych.
 

Dyrektorzy SP-1 w Policach

 

1. Maria Bik  od II 1946 do III 1949 roku

2. Kazimiera Wieczorek od III 1949 do VIII 1949 roku

3. Maria MIrkowa od IX 1949 do VIII 1950 roku

4. Tadeusz Kieloch od IX 1950 do III 1952 roku

5. Jerzy Wieczorek od III 1952 do VIII 1954 roku

6. Andrzej Ilczyszyn od IX 1954 do VIII 1956 roku

7. Wincenty Ziętowski od IX 1956 do VIII 1957 roku

8. Roman Choroszyński od IX 1957 do XII 1958 roku

9. Władysław Walerczyk od XII 1958 do VIII 1963 roku

10. Maria Jaskurzyńska od IX 1963 do VIII 1964 roku

11. Zygmunt Jackowski od IX 1964 do VIII 1971 roku

12. Teresa Choroszyńska od IX 1971 do V 1972 roku

13. Wojciech Kapryś od V 1972 do III 1984 roku

14. Salomea Malec od IX 1984 do VII 1988 roku

15. Magdalena Szczygielska od IX 1988 do X 1989 roku

16. Ewa Dymitrowska od X 1989 do VIII 1999 roku

17. Grażyna Puzdrowska od IX 1999 do VI 2006
18. PO Barbara Kunstman od IX 2006 do I 2007
19. Barbara Tasak od II 2007
 

Powroty.....

      Do "Jedynki" chodziło tak wiele osób, że trudno by ich dziś zliczyć. Jedni przebywali tu osiem lub dziesięć lat (z "zerówką"), a zdarzało się, że i więcej (ale tylko nielicznym). Niektórzy zaledwie otarli się o naszą szkołę, przenosząc się z innych lub do innych szkół. Są wśród nich tacy, co odeszli i zapomnieli. Ale wielu wraca tu. Zaglądają do "Jedynki" przy okazji różnych imprez, dyskotek, zajęć sportowych. Niektórzy wracają po latach, ale już w innej roli - jako RODZICE, przyprowadzając swe pociechy do klasy pierwszej.   Zdarzyło się i tak, że dawniej nasi uczniowie wrócili tu by uczyć.

Nauczyciele ci to:

     p. Józefa Paszkiewicz

     p. Krystyna Nowak

     p.  Iwona Kurpiel

 

Programy i projekty