Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Policach

 

Szanowni Państwo

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 21 marca 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CODIV – 19 realizowane będzie kształcenie na odległość.

Od 25 marca 2020r. rozpoczniemy zamieszczanie materiałów dla uczniów na stronie internetowej szkoły www.sp1police.szkolna.net  w zakładce „Zdalne nauczanie” Materiały dla uczniów będą opracowywane w różnej formie m.in. linki do stron z ćwiczeniami, zadania do wykonania w formie pisemnej na podstawie lektur, podręcznika i.t.p.

Plan lekcji widoczny w edzienniku ma pomóc rozplanować uczniom pracę w domu.

Prace uczniów będą podlegały ocenie.

Zwracamy się do Państwa o pomoc, zwłaszcza młodszym dzieciom, w dostarczeniu prac do sprawdzenia.

Uczniowie będą  mieli różne możliwości wykonania zadań:

  1. Rozwiązanie zadań przez Internet na podanym linku strony.
  2. Wydrukowanie kart pracy w domu i przesłanie skanu lub zdjęcia  na podane adresy mailowe nauczycieli.
  3. Karty pracy przygotowane przez nauczycieli można też wypełnić komputerowo i  przesłać  na maila nauczyciela.
  4. Ci z Państwa, którzy nie posiadają dostępu do komputera i Internetu będą mogli otrzymać pakiet materiałów w formie pisemnej poprzez pocztę (w tej sprawie należy zgłosić się do wychowawcy klasy).   Następnie wykonane przez dzieci zadania należy odesłać pocztą na adres:     72-010  Police, ul. Sikorskiego 8 z dopiskiem „Zdalne nauczanie”.

Nauczyciele będą szczegółowo opisywać sposób wykonania przez uczniów zadań, proszę zapoznawać się dokładnie z materiałami. W razie wątpliwości proszę zwrócić się mailowo na podane w materiale adresy nauczycieli.

Na stronie internetowej w zakładce „Zdalne nauczanie” znajdą Państwo materiały od wychowawców świetlicy oraz pedagogów. 

Dyrektor szkoły – Barbara Tasak


 

 

 

 

 

 

Programy i projekty